e-Kadry i płace

Konieczne napoje podczas upałów 2010-06-20


Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych odpowiednich posiłków i napoi, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.

Szczegóły w tym zakresie określa rozporządzeniu Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (DzU nr 60, poz. 279). Pracodawca musi dostarczyć pracownikom zimne napoje, jeżeli praca wykonywana jest na otwartej przestrzeni w temperaturze powyżej 25 stopni C, bądź w pomieszczeniu powyżej 28 stopni C. Napoje należy zapewnić w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników. Powinny być dostępne w ciągu całej zmiany roboczej.

W przypadku pracy wykonywanej na zewnątrz w temperaturze powyżej 25 stopni C napoje powinny być wzbogacone w sole mineralne i witaminy. Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje.

Pracodawca, który uchyla się od obowiązku zapewnienia swoim podwładnym zimnych napoi w czasie upałów, popełnia wykroczenie narażając się na karę grzywny.

Źródło: mojafirma.infor.pl