e-Kadry i płace

Orzecznictwo 2010-06-13


Uchwała z dnia 8 czerwca 2010 r. (sygn. akt II PZP 5/10).
W sprawie dotyczącej mianowania funkcjonariusza celnego na stopień służbowy na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 ze zm.) droga sądowa jest niedopuszczalna.

Źródło: www.sn.pl

Uchwała z dnia 25 maja 2010 r. (sygn. akt I PZP 4/10).
Wymiar pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego, który został zatrudniony tylko na część roku akademickiego, oblicza się proporcjonalnie do okresu trwania zatrudnienia (art. 101 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 1990 r. Nr 65, poz. 385 ze zm. w związku z art. 124 tej ustawy). W razie przekroczenia tak ustalonego pensum wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe staje się wymagalne w dniu ustania stosunku pracy.

Źródło: www.sn.pl