e-Kadry i płace

Urzędnik straci pracę po dwóch negatywnych ocenach 2010-06-06


Urzędnik zatrudniony w gminie, starostwie, urzędzie miasta lub marszałkowskim, który otrzyma dwie negatywne oceny okresowe, musi odejść z pracy. Wynika to z art. 27 ust. 9 ustawy o pracowniach samorządowych.

Urzędnicy bardzo rzadko otrzymują negatywną ocenę, a jeżeli już taką uzyskają, to ich kierownicy nie kierują się nią przy zwolnieniach. Jeśli już, to robią to z innych powodów. Dużo większą niedogodnością jest dla pracowników otrzymanie oceny dostatecznej, która zamyka na pewien czas możliwość otrzymania awansu i nagród.

Przepisy nie przewidują żadnego wyjątku od oceny okresowej dla stanowisk urzędniczych, w tym także kierowniczych. Dokonuje jej bezpośredni przełożony przynajmniej co dwa lata, ale nie częściej niż raz na pół roku. Dopiero uzyskanie ponownej negatywnej oceny prowadzi do rozwiązania umowy o pracę, z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna