e-Kadry i płace

ZUS pomoże odtworzyć zniszczone dane 2010-06-06


Poszkodowani, którym powódź zniszczyła dokumenty i dane potrzebne do rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, mogą wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ich odtworzenie.

Rzecznik ZUS Przemysław Przybylski wyjaśnił, że każdy poszkodowany, będący płatnikiem ZUS, może złożyć wniosek o wydanie kopii danych, które są przechowywane w bazie danych Zakładu.

Numer telefonu, pod który można dzwonić to: 0801410410. Jest on czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 15.00.

Przybylski poinformował, że po przyjęciu wniosku, ZUS odtworzy zniszczone w powodzi dane i wyda je płatnikom w postaci plików elektronicznych, w formacie KEDU. Następnie pracownik Zakładu uzgodni telefonicznie termin przekazania nośnika danych. Odbierając pliki, płatnik musi wylegitymować się dowodem osobistym. Jeżeli będzie je odbierała osoba upoważniona, to powinna przedstawić również pisemne pełnomocnictwo do działania w imieniu płatnika.

Ci, którzy nigdy nie przekazywali dokumentów w formie elektronicznej, a utracili w powodzi dokumenty papierowe, mogą również wystąpić o pliki KEDU. Muszą w tym celu skorzystać z Programu Płatnik, który mogą pobrać ze strony internetowej ZUS lub otrzymać bezpłatnie w najbliżej placówce Zakładu.

Źródło: PAP