e-Kadry i płace

Nadpłacone składki ubezpieczeniowe do zwrotu 2010-05-30


Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi zwrócić składki nadpłacone przez ubezpieczonych i firmy od 1 stycznia 1999 r. do 7 maja 2008 r., które zostały objęte przedawnieniem roszczeń.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 24 ust. 7 ustawy z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych w brzmieniu sprzed nowelizacji w 2008 r. jest niezgodny z art. 32 konstytucji.

Wyrok jest efektem odpowiedzi na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie rozpatrywana była sprawa płatnika, który domagał się od ZUS zwrotu składek za okres od 2001 do 2005 r. Złożył on wniosek o ich zwrot po otrzymaniu prawomocnego orzeczenia przyznającego mu prawo do renty. ZUS zwrócił ubezpieczonemu część nadpłaconych składek, lecz odmówił ich wypłaty za lata 2001 – 2002, tłumacząc to przedawnieniem roszczenia.

Zdaniem sądu pytającego płatnicy byli w gorszej sytuacji niż ZUS, który nie tylko ma zagwarantowaną możliwość ściągania zaległych składek przez 10 lat, lecz także korzysta z prawa zawieszania terminu przedawnienia od dnia podjęcia pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności. Natomiast ubezpieczony nie miał takiej możliwości nawet w przypadku wszczęcia postępowania sądowego, gdyż nie może zawiesić terminu dochodzenia składek od ZUS.

Rząd, zdając sobie sprawę, że ówczesne przepisy były niekonstytucyjne, przygotował nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która weszła w życie 8 maja 2008 r. Obecnie termin przedawnienia składek jest taki sam dla ZUS i płatników. Wynosi on 10 lat.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna