e-Kadry i płace

Pomoc dla niepełnosprawnych powodzian 2010-05-30


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapowiedział przekazanie 3,5 mln zł na pomoc niepełnosprawnym w ramach programu Powódź 2010. Maksymalna kwota pomocy dla jednej osoby nie może przekroczyć 2 tys. zł.

Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym, które poniosły szkody na skutek zalania lub zniszczenia powstałego w wyniku tegorocznej powodzi. Pomoc będzie udzielana w formie jednorazowego świadczenia.

Wnioski będzie można składać w oddziałach wojewódzkich PFRON od 10 czerwca do 15 listopada.

Źródło: PAP