e-Kadry i płace

Dzień wolny od pracy w Święto Trzech Króli 2010-05-23


W Sejmie znajduje się poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy i zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy. Nowela wprowadzi dodatkowy dzień wolny od pracy w Święto Trzech Króli.

Projekt ustawy nowelizującej zawiera także rozwiązanie prawne, które zapobiegnie spowolnieniu gospodarki wynikającemu ze zmniejszenia ilości dni roboczych. Polega ono na zmianie brzmienia art. 130 § 2 kodeksu pracy.

Przepis ten będzie stanowił, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż sobota lub niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.
W ten sposób zniesiony zostanie obowiązek zapewnienia pracownikowi przez pracodawcę dnia wolnego od pracy w okresie rozliczeniowym w zamian za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w tym okresie rozliczeniowym w sobotę.

Projekt ustawy przewiduje, że terminem wejścia w życie nowelizacji będzie 1 stycznia 2011 r.

Źródło: kadry.infor.pl