e-Kadry i płace

Komornik nie może zająć zasiłku 2010-05-09


Od 30 marca postępowaniu egzekucyjnemu w administracji oraz egzekucji komorniczej nie podlegają świadczenia pieniężne z pomocy społecznej. Zmianę tę wprowadziła ustawa z 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw (Dz.U. nr 40, poz. 229).

Ustawa znowelizowała między innymi kodeks postępowania cywilnego. Gminy nie muszą więc już pomniejszać o 40 proc. zasiłków wypłacanych osobom, wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wątpliwości co do konieczności zaprzestania potrąceń we wszystkich przypadkach ma jednak Krajowa Rada Komornicza, która w swoim stanowisku powołuje się na inną zmianę kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 19 kwietnia. Zgodnie z nią w sprawach wszczętych przed wejściem w życie tej nowelizacji egzekucja powinna odbywać się na niezmienionych zasadach, a część zasiłku stałego powinna być dalej zajmowana na poczet niewypłaconych zaległości.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna