e-Kadry i płace

Zagraniczny zasiłek rodzinny łatwiejszy do zdobycia 2010-05-02


Osoby, które ubiegają się o wyższe zagraniczne zasiłki rodzinne mogą je teraz szybciej otrzymać. 1 maja zmieniły się przepisy regulujące zasady tak zwanej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczą m.in. ustalania, który kraj ma wypłacać świadczenia rodzinne, gdy jeden z rodziców pracuje za granicą. Obok miejsca wykonywania pracy przez tego rodzica oraz kraju pobytu dzieci regionalny ośrodek polityki społecznej będzie też brał pod uwagę miejsce zamieszkiwania, gdy rodzic w Polsce nie pracuje, ale ten, który przebywa za granicą, nie ma pracy.

Koordynacją będą też objęci rodzice prowadzący działalność gospodarczą w Niemczech, nawet jeżeli nie podlegają przepisom o ubezpieczeniu społecznym.

Zmienią się też procedury wymiany informacji między tzw. instytucjami łącznikowymi w Polsce i za granicą. To ma przyspieszyć przyznawanie świadczeń.

Gra jest warta świeczki. Na przykład w Niemczech zasiłek wynosi ponad 180 euro miesięcznie. Jest wypłacany bez względu na dochód rodziny.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna