e-Kadry i płace

Wolne za Święto Państwowe 1 maja 2010-05-02


Święto Państwowe 1 maja przypadło w tym roku w sobotę. Oznacza to, że pracownikowi przysługuje z tego tytułu dzień wolny.

Kodeks pracy określa zasadę, zgodnie z którą czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Więc jeśli Święto Państwowe 1 maja przypada w sobotę, wymiar czasu pracy ulega obniżeniu i pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy. Dnia wolnego udziela się w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypada święto.

Należy pamiętać, że dnia wolnego za święto nie wyznacza się, jeżeli wypada ono w dzień pracujący dla pracownika.

Źródło: kadry.infor.pl