e-Kadry i płace

2010-04-25


26.04.2010:
  • Rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
  • Rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
28.04.2010:

  • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe
  • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
30.04.2010:

  • Roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38)
05.05.2010:

  • Zapłata składek za kwiecień na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP i Fundusz Emerytur Pomostowych przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
07.05.2010:

  • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
  • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach