e-Kadry i płace

Kiedy można sprawdzić stan zdrowia pracownika? 2010-04-25


Przed zatrudnieniem firma musi wysłać pracownika na wstępne badania lekarskie. Zawsze może też skierować podwładnego na badania, jeśli jego zachowanie lub wygląd uzasadnia podejrzenie choroby.

Na podstawie kodeksu pracy firmy mogą sprawdzać, czy stan zdrowia pracownika nie uniemożliwia mu podjęcia pracy na danym stanowisku. Dlatego pracownik musi poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim.

Od pracy może zostać odsunięta osoba, której zachowanie lub wygląd uzasadnia podejrzenie choroby. Pracodawca ma też prawo skierować takiego pracownika na badania lekarskie, ponieważ jego obowiązkiem jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz zapobieganie wypadkom przy pracy i innym zagrożeniom dla życia lub zdrowia wszystkich pracowników.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna