e-Kadry i płace

Pełne koszty uzyskania przychodów nawet za dzień pracy 2010-04-11


Żeby uwzględnić pełne koszty uzyskania przychodów, wystarczy przepracować jeden dzień w miesiącu. W przypadku dochodu z wynagrodzenia za pracę koszty uzyskania przychodu są określone kwotowo.

Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Przepisy nie przewidują wymogu proporcjonalnego rozłożenia tej kwoty na okres całego miesiąca. W praktyce wystarczy, że pracownik będzie pracował dzień, aby mógł on uwzględnić przy obliczaniu dochodu pełną wartość kosztów.

Gdyby pracownik otrzymał w jednym miesiącu należność za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, to przysługuje mu w bieżącym rozliczeniu jedynie jednokrotność kosztów uzyskania przychodu.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna