e-Kadry i płace

Pracodawcy mają rok na przesłanie wykazu pracowników do ZUS 2010-04-06


Pracodawcy zatrudniający osoby, które są uprawnione do emerytur pomostowych, za rok muszą przesłać do ZUS ich wykaz.

Od stycznia 2010 roku pracodawcy, którzy zatrudniają osoby wykonujące prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, mają obowiązek opłacać za nie składki w wysokości 1,5 proc. tzw. podstawy wymiaru do Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP). Muszą również prowadzić ich ewidencję i zgłoszenie jej do ZUS. Przepisy ustawy jednak nie określają dokładnie, czy ten termin mija 31 marca 2010r., czy 31 marca 2011 r. Z tego względu Centrala ZUS przygotowała w tej sprawie wyjaśnienie. ZUS potwierdza, że pracodawcy muszą przekazać do ZUS formularz ZUS ZSWA będący zgłoszeniem lub korektą danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Termin tego zgłoszenia upływa 31 marca danego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Pierwsze zgłoszenia firmy będą musiały przekazać do końca marca 2011 r.

ZUS poinformował także, że w zgłoszeniu przedsiębiorcy będą musieli podać informację o pracownikach, którzy w 2009 roku wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Również wtedy, gdy w tym roku taka osoba nie wykonuje pracy uprawniającej do emerytury pomostowej.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna