e-Kadry i płace

Terminy 2010-03-28


29.03.2010:

  • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe
  • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
31.03.2010:

  • Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego, w przypadku gdy rok obrotowy odpowiada kalendarzowemu
06.04.2010:

  • Zapłata składek za marzec na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP i Fundusz Emerytur Pomostowych przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
07.04.2010:

  • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
  • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
12.04.2010:

  • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie