e-Kadry i płace

Orzecznictwo 2010-03-28


Uchwała składu 7 sędziów z 25.03.2010 r. (sygn. akt II PZP 12/09).
Powszechne towarzystwo emerytalne przejmujące zarządzanie otwartym funduszem emerytalnym wstępuje w prawa i obowiązki powszechnego towarzystwa zarządzającego dotychczas tym funduszem wynikające ze stosunków pracy (art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 ze zm.).

Uchwałę podjęto przy 3 zdaniach odrębnych.

Źródło: www.sn.pl