e-Kadry i płace

Zmiana czasu oznacza niższą pensję 2010-03-28


Przejście na czas letni oznacza dla osób wykonujących pracę w nocy z soboty na niedzielę otrzymanie tak zwanego postojowego za nieprzepracowaną godzinę.

W ostatnią niedzielę wskazówki zegara zostały przesunięte z godz. 2 na 3. Wszyscy pracownicy, których zmiana wypada w tym czasie, będzie pracować jedną godzinę krócej, co oznacza, że niektórzy z nich mogą nie wypracować obowiązującego ich wymiaru czasu pracy.

W marcu przepracują 183 godziny, choć powinni wykonywać pracę przez 184 godziny. Za jedną nieprzepracowaną godzinę pracownik powinien otrzymać tzw. wynagrodzenie przestojowe.

Pracodawca musi wypłacić wynagrodzenie pracownikowi za czas jej niewykonywania, jeśli w tym czasie był on gotowy do jej świadczenia i nie robił tego nie z własnej winy. Wysokość postojowego powinna być określona stawką godzinową lub miesięczną. Jeśli taki składnik płacy nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania, pracodawca powinien zapłacić pracownikowi 60 proc. wynagrodzenia, jakie otrzymałby, gdyby nie wystąpiły przyczyny uniemożliwiające wykonywanie pracy.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna