e-Kadry i płace

Bilet miesięczny dla pracownika 2010-03-28


Pracodawcy mogą kupować bilety miesięczne niepełnosprawnym pracownikom. Możliwość taką musi jednak przewidywać regulamin wykorzystania środków ZFRON.

Zgodnie ze stanowiskiem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) pracodawcy mogą na podstawie § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (DzU z 2007 r. nr 245, poz. 1810 ze zm.) finansować niepełnosprawnym pracownikom koszty przejazdów do pracy i z pracy środkami komunikacji publicznej.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy tego rodzaju powinny zostać zawarte w regulaminie wykorzystania środków ZFRON i być dostępne dla wszystkich osób niepełnosprawnych zatrudnionych w danym zakładzie pracy.

Źródło: POPON