e-Kadry i płace

Składki od zlecenia uprawniają do zasiłku 2010-03-21


„Dziennik Gazeta Prawna” wyjaśnia, że przy ustalaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych nie sumuje się jego miesięcznych dochodów od różnych zleceniodawców, jeśli każdy z nich zapłacił mu kwotę niższą od minimalnego wynagrodzenia.

Osoba bezrobotna może otrzymać zasiłek z urzędu pracy, jeśli jego byli pracodawcy czy zleceniodawcy opłacali mu składkę na Fundusz Pracy od zarobku odpowiadającego co najmniej kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Od niższego wynagrodzenia firmy nie płacą tych składek, np. wtedy, gdy ktoś wykonał zlecenie za 300 zł. Jeśli miał kilka zleceń na niskie kwoty w ciągu miesiąca od tego samego zleceniodawcy, to są one sumowane przez urzędnika ustalającego prawo do zasiłku.

Z takiego sumowania nie może skorzystać ten, kto w danym miesiącu miał kilka zleceń na niskie kwoty od różnych zleceniodawców. Żadna firma nie odprowadziła od nich składki, dlatego nie będą one miały wpływu na ustalenie prawa do zasiłku.

Aby otrzymać zasiłek, bezrobotny musi mieć opłacaną składkę na Fundusz Pracy przez co najmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania w urzędzie pracy. Kwotę co najmniej minimalnego wynagrodzenia zarobioną przez zleceniobiorców urzędnicy przeliczają na okres pełnego miesiąca.

Jeśli więc ktoś wykonał przez 30 dni zlecenie np. za 2 tys. zł, to okres ten będzie miał zaliczony do stażu składkowego wymaganego do uzyskania zasiłku. W przypadku gdy zleceniobiorca zarobi za 15 dni także 2 tys. zł, od których będzie opłacona składka, to do stażu składkowego będą miał wliczone 15 dni.

Osoba bezrobotna musi udowodnić okres opłacania składek.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna