e-Kadry i płace

Rodzic, który dorabia na wychowawczym nie straci dodatku do zasiłku 2010-03-14


Rodzice powinni wiedzieć, że mogą podejmować dodatkowe zatrudnienie w czasie, gdy gmina wypłaca dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego.

W 2009 roku zmieniły się przepisy regulujące zasady przyznawania dodatku do zasiłku rodzinnego w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym. Zgodnie z nimi rodzic może podjąć dodatkowe zatrudnienie, jeśli nie koliduje to z bezpośrednią opiekę nad dzieckiem.

Należy jednak pamiętać, że trzeba zgłosić to w gminie, która sprawdzi wtedy, czy dodatkowy dochód nie powoduje przekroczenia kryterium dochodowego wynoszącego 504 zł lub 583 zł, które bierze się pod uwagę przy ustalaniu prawa do dodatku.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna