e-Kadry i płace

Bezrobotny chory straci status 2010-03-07


Dyrektor urzędu pracy ma prawo wykreślić z rejestru bezrobotnego, który przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 90 dni. Nie zrobi tego jednak, jeśli przerwy między kolejnymi zwolnieniami wynosiły ponad 30 dni.

Dyrektor urzędu pracy może tak postąpić z każdym bezrobotnym, także niepełnosprawnym. Dyrektor wyda decyzję o wykreśleniu z rejestru, jeśli bezrobotny był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 90 dni. Podejmie ją zarówno wtedy, gdy bezrobotny był przez ten czas niezdolny do pracy ciągle, jak i wówczas, gdy między zwolnieniami były przerwy.

Jeśli jednak między kolejnymi zwolnieniami były one dłuższe niż 30 dni, to termin 90-dniowy liczy się od nowa.

Bezrobotny wykreślony z rejestru traci ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez urząd pracy. Będzie je miał, jeśli ubezpieczy go najbliższy członek rodziny. Jeśli nie ma bliskich albo nie chcą go ubezpieczyć, może to zrobić, na jego wniosek, prezydent miasta. Po upływie okresu zwolnienia może się ponownie zarejestrować w urzędzie pracy jako bezrobotny. Wtedy urząd ponownie zapłaci za niego składkę zdrowotną.

Paradoks polega na tym, że osoba na zwolnieniu nie jest dyspozycyjna, dlatego nie może w tym czasie być jednocześnie bezrobotnym.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna