e-Kadry i płace

Punkty kontaktowe pomogą prowadzić działalność gospodarczą 2010-02-28


Senat wprowadził 34 poprawki do uchwalonej ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa implementuje tzw. dyrektywę usługową, która zakłada powstanie w każdym państwie UE punktów kontaktowych, gdzie każdy usługodawca będzie mógł zasięgać informacji i załatwiać sprawy drogą elektroniczną, co pozwoli na przykład belgijskiemu usługodawcy załatwić wszystkie niezbędne formalności przez internet, aby otworzyć kawiarnię w Polsce.

Punkt kontaktowy będzie też zapewniał dostęp do informacji o procedurach i formalnościach wymaganych przy podejmowaniu różnych rodzajów działalności gospodarczej.

Nowe przepisy umożliwiają polskim przedsiębiorcom tymczasowe świadczenie usług w innym państwie członkowskim, bez konieczności zakładania w nim nowej firmy oraz uzyskiwania koncesji, licencji czy zezwolenia.

Urzędy nie będą wymagać oryginałów dokumentów, poświadczonych kopii lub tłumaczenia związanego z wykonywaniem działalności. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna