e-Kadry i płace

ZUS wypełni dokumenty ubezpieczeniowe za przedsiębiorcę 2010-02-28


Od 1 marca pracownicy ZUS utworzą dokumenty ubezpieczeniowe za przedsiębiorców opłacających składki na własne ubezpieczenia i przekazujących do ZUS formularze w formie papierowej.

Obecnie formularze papierowe wypełniane i dostarczane przez małego przedsiębiorcę są wprowadzane w jego obecności do systemu komputerowego. Gdyby w trakcie elektronizacji dokumentu pracownik sali obsługi klientów zauważył błąd, następuje na bieżąco jego korekta przy kliencie. Po autoryzacji przez płatnika danych zawartych w dokumencie zostaje on zapisany w systemie.

Od 1 marca 2010 r. przedsiębiorców czekają znaczne ułatwienia w tym zakresie. Zmiany mają na celu usprawnienie obsługi klientów przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości danych wprowadzanych do systemu.

Dokumenty ubezpieczeniowe, takie jak ZUS DRA będą wypełniane przy pomocy aplikacji przez pracownika sal obsługi klientów w obecności przedsiębiorcy. Przed utworzeniem dokumentów nastąpi potwierdzenie tożsamości płatnika oraz jego identyfikacja w systemie w oparciu o numer NIP. Płatnik będzie również zobowiązany podać inne dane, wymagane przy wypełnianiu danego typu formularza.

Źródło: ZUS