e-Kadry i płace

2010-02-22


22.02.2010:
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek; dotyczy również lat następnych
 • Zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłaty zaliczek; dotyczy również lat następnych
 • Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W) za styczeń
25.02.2010:

 • Rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • Rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
01.03.2010:

 • Opłata roczna za 2009 r. wpłacana przez podmioty, które wprowadzają na polski rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny i są zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
 • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe
 • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
 • Przekazanie informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy podatnikom i urzędom skarbowym (PIT-11)
 • Roczne obliczenie podatku przez płatnika (PIT-40) od dochodu pracownika, który złożył oświadczenie (PIT-12); przekazanie PIT-40 pracownikom i urzędom skarbowym