e-Kadry i płace

Orzecznictwo 2010-02-14


Uchwała z dnia 10 lutego 2010 r. (sygn. akt II UZP 11/09).
Płatnik składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych mógł do dnia 30 czerwca 2008 r. sprostować w korygujących deklaracjach rozliczeniowych za okres od 2004 do 2007 r. omyłki danych ujętych w art. 25 ust. 2 i 8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 79), obowiązującym do dnia 31 grudnia 2007 r. (art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm. w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 1 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 791).

Źródło: www.sn.pl

Postanowienie z dnia 9 lutego 2010 r. (sygn. akt I PZP 7/09).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
Czy prokurator prokuratury rejonowej lub prokuratury okręgowej, delegowany do prokuratury apelacyjnej, który na zasadzie art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 25, poz. 103 z późn. zm.) uzyskał na pozostały okres delegacji prawo do wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej, przewidziane dla prokuratora tej jednostki, zachowuje prawo do tego wynagrodzenia od pierwszego dnia delegowania do jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 50 ust. 4a ustawy o prokuraturze, czy też uzyskuje prawo do takiego wynagrodzenia po upływie trzech miesięcy od daty delegowania do tej jednostki? Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały.

Źródło: www.sn.pl