e-Kadry i płace

Zmiana zasad wypłaty becikowego 2010-02-07


Ministerstwo Zdrowia informuje, że becikowe dostaną osoby, które okażą zaświadczenie potwierdzające co najmniej jedną wizytę ciężarnej u ginekologa lub położnej. Dotychczas wymagano zaświadczenia, że kobieta była pod opieką lekarską od 10. tygodnia ciąży.

Becikowe otrzymają też te kobiety, którym po 1 listopada 2009 r. odmówiono jego wypłaty, bo nie potrafiły udowodnić, że przebywały pod stałą opieką lekarza od 10 tygodnia ciąży.

Pisemny wniosek o „becikowe” można złożyć w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w ciągu 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia.

Do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o „becikowe”, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia oraz pisemne oświadczenie, że na dziecko nie została już pobrana zapomoga. Teraz potrzebne będzie także zaświadczenie lekarskie.

Źródło: PAP