e-Kadry i płace

2010-01-31


01.02.2010:
 • Opłata za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2009 r. oraz wykaz zawierający informacje o sposobie korzystania ze środowiska
 • Deklaracja roczna za 2009 r. o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy składana urzędom skarbowym przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4R)
 • Deklaracja roczna za 2009 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym składana urzędom skarbowym przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-8AR)
 • Roczna deklaracja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach w 2009 r. (PIT-16A)
 • Ostateczne rozliczenie roczne ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2009 r. (PIT-28); wpłata ryczałtu za grudzień 2009 r. lub IV kwartał 2009 r. w przypadku podatników, którzy wybrali kwartalny sposób opłacania ryczałtu
 • Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za 2009 r. (CIT-6AR)
 • Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za 2009 r. (CIT-6R)
 • Zawiadomienie o zmianie roku podatkowego na inny niż kalendarzowy
 • Przekazanie ZUS IWA za 2009 r. do ZUS
05.02.2010:

 • Zapłata składek za styczeń na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP oraz Fundusz Emerytur Pomostowych przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
08.02.2010:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
10.02.2010:

 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Zapłata składek za styczeń na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA