e-Kadry i płace

Przepisy ograniczają prawo do becikowego 2010-01-31


Kobiety, które ubiegają się teraz o becikowe, a rodziły dziecko jeszcze w pierwszych miesiącach 2009 roku też muszą posiadać zaświadczenie lekarskie.

Bez względu na termin urodzenia dziecka, aby otrzymać becikowe w gminie trzeba przedstawić zaświadczenie lekarskie, które potwierdzi pozostawanie ciężarnej pod opieką lekarską nie później niż od dziesiątego tygodnia ciąży do porodu.

Taką zmianę wprowadziła tak zwana ustawa rodzinna, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2009 r., ale nowe przepisy o becikowym weszły w życie dopiero w listopadzie. Chodziło o to, żeby objęły one kobiety, które zaszły w ciążę po 1 stycznia.

Wprowadzone zmiany nie uwzględniają jednak sytuacji tych kobiet, które urodziły dziecko na początku 2009 r., a po becikowe nie zgłosiły się tuż po urodzeniu dziecka. Mają na to bowiem rok czasu od daty urodzenia dziecka. W praktyce okazało się, że zgłaszając się do gminy po becikowe, takie kobiety też muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o objęciu opieką medyczną. Mają taki obowiązek, mimo że w czasie gdy zachodziły w ciążę i znajdowały się w kluczowym dla przyznania becikowego momencie, czyli w dziesiątym tygodniu ciąży, była połowa 2008 r. i nowe przepisy były dopiero projektowane.

Jeżeli taka osoba nie ma zaświadczenia, może odwołać się od decyzji gminy do samorządowego kolegium odwoławczego. Jeżeli decyzja odmowna zostanie podtrzymana, kolejnym krokiem jest złożenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna