e-Kadry i płace

Kwoty składek na ubezpieczenia społeczne w 2010 roku 2010-01-24


Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o kwotach składek na ubezpieczenia społeczne oraz najniższej podstawie ich wymiaru w 2010 roku.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2010 roku dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 1887,60 zł.

Składka na ubezpieczenia społeczne tych osób nie może być niższa od kwoty:
- 368,46 zł (tj. 19,52 proc.) na ubezpieczenie emerytalne;
- 113,26 zł (tj. 6 proc.) na ubezpieczenia rentowe;
- 46,25 zł (tj. 2,45 proc.) na ubezpieczenie chorobowe.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2010 roku dla osób, które rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 395,10 zł.

W 2010 roku składka na ubezpieczenia społeczne tych osób nie może być niższa niż:
- 77,12 zł (tj. 19,52 proc.) na ubezpieczenie emerytalne;
- 23,71 zł (tj. 6 proc.) na ubezpieczenia rentowe;
- 9,68 zł (tj. 2,45 proc.) na ubezpieczenie chorobowe.

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2010 roku wynosi 94380 zł.

Źródło: kadry.infor.pl