e-Kadry i płace

50-proc. koszty przysługują także pracownikom 2010-01-24


Z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wynika, że podwyższone 50-proc. koszty uzyskania przychodów przysługują pracownikom wykonującym pracę twórczą, nawet jeśli taki charakter pracy nie wynika z umowy.

Pracownicy, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę i część czasu pracy poświęcają na wytworzenie utworów w rozumieniu prawa autorskiego, mogą stosować podwyższone koszty uzyskania przychodów.

Sąd podkreślił, że do podwyższonych kosztów są uprawnieni pracownicy, w sytuacji gdy rezultatem ich pracy jest utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Nie jest istotne natomiast to, aby zakres pracy twórczej wynikał z zapisów umowy o pracę.

Jak wyjaśnił wojewódzki sąd administracyjny, podwyższone koszty nie będą przysługiwały pracownikowi, jeśli nie ma możliwości wykazania, jaka część wynagrodzenia jest należna za pracę twórczą. Wyrok jest nieprawomocny (Sygn. akt III SA/Wa 1314/09).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna