e-Kadry i płace

Zasiłek z pomocy społecznej nie będzie zajmowany przez komornika 2010-01-17


Świadczenia wypłacane przez gminy z pomocy społecznej nie będą, tak jak dotychczas, podlegać egzekucji komorniczej i administracyjnej. Tę sytuację zmienia przyjęta przez Sejm nowelizacja przepisów ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. nr 175 poz. 1362).

Nowela zakłada dołączenie do katalogu świadczeń niepodlegających egzekucji cywilnej oraz egzekucji administracyjnej właśnie świadczeń z pomocy społecznej. Obecnie takiej egzekucji nie podlegają m.in. świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne i porodowe, świadczenia alimentacyjne i świadczenia wypłacane przez gminy z Funduszu Alimentacyjnego.

Nowelizacja ustawy precyzuje też zasady postępowania gminy w przypadku nieodbierania świadczeń przez uprawnioną osobę. Jeżeli nie są odbierane przez dwa kolejne miesiące, gmina wszczyna postępowanie wyjaśniające, a brak jakiegokolwiek kontaktu z taką osobą powoduje wygaśnięcie decyzji o przyznaniu zasiłku. Dzięki temu gmina może przeznaczyć te pieniądze na świadczenia dla innych osób.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna