e-Kadry i płace

2010-01-10


11.01.2010:

 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową przekazują NBP sprawozdanie z obrotów i stanów zagranicznych środków płatniczych w postaci banknotów i monet za IV kwartał 2009 r.
 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Zapłata składek za grudzień 2009 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
15.01.2010:

 • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • Ostateczny termin złożenia zawiadomienia o wyborze od 1 stycznia 2010 r. zwolnienia podmiotowego z VAT
 • Składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
20.01.2010:

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych (dotyczy podatników dla których rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym)
 • Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W) za grudzień 2009 r.