e-Kadry i płace

Łatwiejsze zatrudnienie osób niepełnosprawnych 2010-01-03


Pracodawca nie będzie już musiał uzyskiwać opinii Państwowej Inspekcji Pracy, aby zatrudnić osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Więcej osób niepełnosprawnych może znaleźć pracę w firmach, które nie są zakładami pracy chronionej. Pracodawca nie będzie musiał już czekać na opinię PIP o przystosowaniu miejsca pracy niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Inspekcja będzie kontrolować ich stanowiska już po ich zatrudnieniu. Tak wynika z komisyjnego projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny skierowała go do drugiego czytania na posiedzeniu plenarnym Sejmu. Projekt ma duże szanse na uchwalenie, bo poparły go kluby PO i PSL.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna