e-Kadry i płace

Dodatkowy urlop macierzyński 2009-12-16


W dniu 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie przepisy przyznające pracownicy prawo do tak zwanego dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Urlop ten można uznać za fakultatywną część urlopu macierzyńskiego.

Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego zależy od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie. Od 1 stycznia 2010 r. wymiar urlopu będzie wynosić:
do 2 tygodni - w razie urodzenia jednego dziecka;
do 3 tygodni - w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Powyższy wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie obowiązywał do 31 grudnia 2011 r., a w następnych latach wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego ulegnie zwiększeniu.

W razie urodzenia jednego dziecka wymiar urlopu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. będzie wynosić do 4 tygodni, zaś od 1 stycznia 2014 r. – do 6 tygodni.

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka wyniesie do 6 tygodni. Od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał urlop w wymiarze do 8 tygodni.

Dodatkowy urlop macierzyński udzielany będzie jednorazowo, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego.

Źródło: kadry.infor.pl