e-Kadry i płace

Urzędnikom przysługuje specjalny urlop wypoczynkowy 2009-12-16


Urzędnik służby cywilnej, który przepracował pięć lat w służbie cywilnej i posiada dłuższy, niż 16-letni staż pracy w administracji samorządowej, rządowej lub państwowej, ma co roku prawo do dodatkowych 12 dni wolnych.

Z obowiązującej od 1 stycznia 2009 r. ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. nr 227, poz. 1505) wynika, że urzędnikowi służby cywilnej przysługuje każdego roku dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze jednego dnia po pięciu latach zatrudnienia w służbie cywilnej. Wymiar tego urlopu zwiększa się z każdym rokiem pracy o jeden dzień aż do osiągnięcia 12 dni.

Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatkowego urlopu wlicza się okres zatrudnienia w administracji publicznej, czyli urzędnik służby cywilnej, który przepracował pięć lat w służbie cywilnej i ma dłuższy niż 16-letni staż pracy w urzędach administracji samorządowej, rządowej i państwowej ma co roku prawo do dodatkowych 12 dni wolnych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna