e-Kadry i płace

Orzecznictwo 2009-12-09


Postanowienie z dnia 4 grudnia 2009 r. (sygn. akt III PZP 3/09).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
„Czy nauczycielowi, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę przysługuje odprawa przewidziana w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity : Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. ), jeżeli w dacie ustania stosunku pracy jest on niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy?”
Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały.

Źródło: www.sn.pl