e-Kadry i płace

Wzrosła wysokość zasiłku pogrzebowego 2009-12-02


Prezes ZUS ogłosił w komunikacie wysokość kwoty zasiłku pogrzebowego. Od dnia 1 grudnia 2009 r. do dnia 28 lutego 2010 r. kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 6227,72 zł.

Do tej pory kwota zasiłku pogrzebowego wynosiła 6162,96 zł. Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:
- ubezpieczonego;
- osoby pobierającej emeryturę lub rentę;
- osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania;
- osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia;
- członka rodziny ubezpieczonego lub osoby pobierającej emeryturę lub rentę.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Zasiłek ten przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

Źródło: kadry.infor.pl