e-Kadry i płace

Za poród za granicą należy się becikowe 2009-12-02


Kobieta, która przebywała w trakcie ciąży poza granicami kraju, może potwierdzić objęcie opieką medyczną u lekarza w kraju. Na tej podstawie gmina wypłaci becikowe.

Zaświadczenie lekarskie, które trzeba od 1 listopada złożyć w gminie, aby otrzymać becikowe i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, musi być zgodne ze wzorem określonym przez ministra zdrowia.

Jak wyjaśnia resort zdrowia, rodzic może otrzymać becikowe, jeżeli uzyska od polskiego lekarza potwierdzenie, że przyszła matka znajdowała się pod opieką również za granicą. Na tej podstawie lekarz wystawi wymagane zaświadczenie.

Od lekarza będzie zależeć, jaki dokument powinna przedstawić kobieta. Najważniejsze, żeby miał dowód, że opieka lekarska była sprawowana nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu i w każdym trymestrze ciąży miała wykonywane co najmniej jedno badanie.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna