e-Kadry i płace

Wypowiedzenie umowy o pracę w formie ustnej 2009-12-02


Wypowiedzenie stosunku pracy powinno nastąpić w formie pisemnej. Należy jednak mieć na uwadze, że przepisy prawa pracy nie przewidują do zachowania tej formy rygoru nieważności, więc wypowiedzenie złożone w formie ustnej jest ważne i skuteczne.

Dokonanie przez pracodawcę wypowiedzenia w innej formie niż pisemna stanowi naruszenie przepisów prawa pracy. Pracownik może z tego tytułu domagać się przed sądem pracy uznania wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenia do pracy lub wypłaty odszkodowania.

W przypadku, kiedy sprawa nie trafi do sadu, to ustne wypowiedzenie umowy o pracę skutkuje zakończeniem dotychczas trwającego stosunku pracy.

Także niezachowanie przez pracownika formy pisemnej wypowiedzenia stanowi naruszenie przepisów prawa pracy. Jednak nie powoduje to żadnych sankcji dla pracownika i wypowiedzenie uznaje się za ważne.

Źródło: kadry.infor.pl