e-Kadry i płace

2009-11-25


30.11.2009:
  • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe
  • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
07.12.2009:

  • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
    - Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
  • Składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
10.12.2009:

  • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie