e-Kadry i płace

Krótszy czas doszkalania polskich pielęgniarek po liceach 2009-11-25


Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że Komisja Europejska zgodziła się na skrócenie czasu kształcenia pomostowego pielęgniarek i położnych, które są absolwentkami liceów medycznych.

Teraz będzie to 1150 godzin w ciągu dwóch semestrów. Opinia ekspertów unijnych na temat polskiego systemu kształcenia była jednoznaczna. Uznano, że polskie pielęgniarki i położne nie spełniają standardów kształcenia europejskiego, gdyż liczba godzin kształcenia zawodowego była zbyt mała.

Dlatego zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej od 2004 roku kwestia kształcenia uzupełniającego pielęgniarek i położnych jest regulowana rozporządzeniem Ministra Zdrowia, zgodnie z którym największą liczbą godzin kształcenia uzupełniającego nałożono na licealistki, tj. 1633 i 3000 godz., w zależności od czasu, kiedy rozpoczęły kształcenie.

Źródło: PAP