e-Kadry i płace

Sejm uchwalił ustawę o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 2009-11-18


Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym została uchwalona przez Sejm. Zgodnie z nią grupa co najmniej 10 pracowników będzie mogła złożyć pozew zbiorowy np. o premie, nagrody lub odszkodowania.

Nowe przepisy umożliwiają grupie co najmniej 10 pracowników, którym przysługuje to samo roszczenie oparte na takiej samej podstawie faktycznej, składanie pozwów i walkę z łamaniem praw pracowniczych.

Zdaniem pracodawców ustawa może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie rynku pracy. Według PKPP Lewiatan z tytułu pozwów zbiorowych upadłością może być zagrożonych 1,9 tys. małych firm i ponad 300 dużych przedsiębiorstw. Te podmioty zatrudniają około 100 tysięcy pracowników.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna