e-Kadry i płace

Nowelizacja przepisów dot. urlopów macierzyńskich 2009-11-11


Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy, która zrównuje w prawach do urlopów macierzyńskich i ojcowskich rodziców biologicznych i adopcyjnych.

Zgodnie z nowelą pracownicy korzystający z urlopów związanych z opieką nad dzieckiem, czyli dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz z urlopu ojcowskiego, będą korzystać z gwarancji, jakie daje obowiązująca od stycznia nowelizacja Kodeksu pracy.

Nowela wprowadziła urlopy macierzyńskie złożone z części obligatoryjnej i dodatkowej, którą pracownik może, ale nie musi wykorzystać, a także mechanizmy chroniące pracowników po powrocie do pracy przed zwolnieniem.

Od nowego roku możliwe będzie korzystanie z urlopu ojcowskiego, a ojcowie przebywający na tym urlopie, po jego zakończeniu będą objęci identyczną ochroną, z jakiej korzystają pracownicy powracający do pracy z urlopu macierzyńskiego.

Nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje także maksymalne zrównanie sytuacji prawnej rodziców biologicznych i adopcyjnych. Chodzi m.in. o prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dzielenie się urlopem macierzyńskim między rodzicami dziecka, prawo ojca wychowującego dziecko do korzystania z części urlopu macierzyńskiego w razie hospitalizacji matki dziecka, czy szczególną ochronę stosunku pracy.

Źródło: PAP