e-Kadry i płace

Wzrosną świadczenie dla opiekunów osób niepełnosprawnych 2009-11-04


Od 1 listopada świadczenie pielęgnacyjne dla osób o niskich dochodach, które opiekują się niepełnosprawnymi członkami swoich rodzin wzrosło o 100 zł i wyniesie 520 zł.

Prawo do zasiłku przysługuje opiekunowi tylko wtedy, gdy dochód w jego rodzinie nie przekracza miesięcznie 583 zł.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych również sam niepełnosprawny może otrzymać pomoc finansową z opieki społecznej. Jest to zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł miesięcznie. Niepełnosprawny otrzymuje go bez żadnych dodatkowych warunków, jeżeli ma mniej niż 16 lat lub więcej niż 75 lat.

Osoby w przedziale wiekowym 16-75 lat mogą liczyć na zasiłek, tylko wówczas, gdy są niepełnosprawne w znacznym stopniu lub w stopniu umiarkowanym, ale wtedy gdy ich niepełnosprawność powstała nim ukończyli 21. rok życia.

Źródło: PAP