e-Kadry i płace

Skrócony wymiar urlopu macierzyńskiego 2009-11-04


Wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi od 20 do 37 tygodni. Zależy od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie. Krótszy urlop macierzyński przysługuje pracownicy w razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka.

Pracownicy, która urodziła martwe dziecko lub której dziecko zmarło przed upływem 8 tygodni życia, przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka.

Jeżeli pracownica urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, wówczas przysługuje jej urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu, a więc:

20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w niższym wymiarze także w sytuacji, gdy rezygnuje ona z wychowania dziecka i oddaje je innej osobie w celu przysposobienia lub do domu małego dziecka. Pracownica traci wtedy prawo do części urlopu przypadającej po dniu oddania dziecka.

Źródło: kadry.infor.pl