e-Kadry i płace

Procedury zatrudniania pracowników tymczasowych zostały ułatwione 2009-10-28


Poprzez nowelizację ustawy Sejm uprościł procedury zatrudniania pracowników tymczasowych.

Zmiany w ustawie umożliwią zatrudnianie pracowników tymczasowych u pracodawców, u których wystąpiły zwolnienia grupowe, szczególnie w działach, w których nie było takich zwolnień, a gdzie jest zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych.

Nowelizacja wprowadza obowiązek wystawiania pracownikowi tymczasowemu świadectwa pracy raz w roku kalendarzowym, uwzględniając wszystkie okresy zatrudnienia w danym roku.

Nowela wyeliminuje konieczność wielokrotnego powtarzania przez pracownika tymczasowego szkoleń z zakresu bhp i wstępnych badań lekarskich, jeżeli przerwa między jednym zatrudnieniem a następnym z tą samą agencją nie będzie trwała dłużej niż 30 dni.

Źródło: PAP