e-Kadry i płace

2009-10-21


26.10.2009:
  • Rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
  • Rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
28.10.2009:

  • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe
  • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
05.11.2009:

  • Składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
09.11.2009:

  • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
  • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach