e-Kadry i płace

Becikowe tylko z zaświadczeniem lekarskim 2009-10-21


Osoba, która ubiega się o przyznanie becikowego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, od 1 listopada będzie musiała przedstawić w gminie zaświadczenie, że ciężarna kobieta przebywała pod opieką lekarza.

Z zaświadczenia musi wynikać, że opieka rozpoczęła się nie później niż do 10 tygodnia ciąży i trwała do porodu. Wzór wymaganego zaświadczenia określa rozporządzenie ministra zdrowia z 18 września 2009 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka (Dz.U. nr 163, poz. 1305).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna