e-Kadry i płace

Opinia lekarza do sprawdzenia 2009-10-14


Resort zdrowia przesłał do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie sposobu działania komisji lekarskiej. Uwagi do niego można zgłaszać do 5 listopada.

Ministerstwo Zdrowia musiało go przygotować, ponieważ wraz z wejściem w życie ustawy o prawach pacjenta, chorzy zyskali nowe uprawnienie. Mają możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia wydanego przez lekarza.

W myśl projektu, sprzeciw taki będzie kierowany do specjalnej, powołanej przez Rzecznika Prawa Pacjenta, komisji lekarskiej. Pacjent ma na to 30 dni od momentu wydania, jego zdaniem, niewłaściwej opinii lub orzeczenia przez lekarza. Sprzeciw jest wnoszony za pośrednictwem rzecznika.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna