e-Kadry i płace

Urlop na żądanie można zgłosić nawet e-mailem 2009-09-30


Pracodawca jest związany wnioskiem pracownika udzielenia urlopu na żądanie. Nie może on zatem takiego urlopu pracownikowi nie udzielić. Pracownik może je zgłosić w dowolnej formie.

Dotyczy to wyłącznie czterech dni, przy czym pamiętać należy, iż skorzystać z nich można tylko w ramach danego roku kalendarzowego. Pracownik, który nie wykorzystał w roku kalendarzowym całości lub części urlopu na żądanie, nie może przenieść niewykorzystanych dni na rok kolejny.

Jako że z przepisów kodeksu pracy nie wynika, w jakiej formie powinno być zgłoszone przez pracownika żądanie udzielenia urlopu, przyjąć należy, że pracownik może to uczynić w dowolny sposób.

Żądanie udzielenia urlopu pracownik zgłasza najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Jako że nierozstrzygnięta pozostaje kwestia, w jakim konkretnie terminie do pracodawcy powinno dotrzeć żądanie udzielenia urlopu, przyjąć należy, uwzględniając ewentualne niekorzystne konsekwencje prawne, iż pracownik powinien poinformować pracodawcę o zamiarze skorzystania z urlopu na żądanie do chwili rozpoczęcia pracy według obowiązującego go rozkładu czasu pracy.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna